โครงการมอบน้ำใจ ส่งให้ผู้ป่วย H.I.V

โครงการมอบความใจดีให้กับผู้ป่วย H.I.V เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย บริษัท Ingenero (ประเทศไทย) จำกัด โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นโดยคุณสกลเรียรรม (กรรมการผู้จัดการ) เป้าหมายของโครงการคือการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อจากโรค H.I.V ที่อาศัยอยู่ที่วัดพระบาทน้ำป่าจังหวัดลพบุรี รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรใน บริษัท เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ดังนั้น บริษัท และพนักงานของเราจึงมีโอกาสมอบสินค้าอุปโภคบริโภคและเงินทุนให้แก่ผู้ป่วยทุกคนที่อาศัยอยู่ในวัดผาเลือดน้ำภู

เป้าหมายของโครงการคือการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อจากโรค H.I.V ที่อาศัยอยู่ที่วัดพระบาทน้ำป่าจังหวัดลพบุรี ฝ่ายบริหารได้เน้นว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวียังต้องการความช่วยเหลือทางสังคมมากมายรวมถึงเงินสิ่งต่าง ๆ รวมถึงการให้กำลังใจจากสังคมไทยเช่นกัน