กิจกรรมสันทนาการของพนักงาน

รายละเอียดกิจกรรมสันทนาการที่ไร่ดาวเด่นรีสอร์ท กิจกรรมสันทนาการที่ไร่ดาวเด่นรีสอร์ทจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันและเพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการสร้างความสามัคคีผู้บริหารยังต้องการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนมีโอกาสเดินทาง ในสถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้เช่นกัน