โครงการ การพัฒนาและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อขอความช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลแห่งประเทศไทย ดังนั้นผู้บริหารของเราจึงพิจารณาว่าในยุคนี้เด็ก ๆ ในเมืองและเด็ก ๆ ในชนบทมีโอกาสเรียนและใช้ชีวิตที่แตกต่างกันดังนั้นเราตัดสินใจที่จะสร้างโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือพวกเขาและมีชีวิตที่ดีขึ้น