งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

ผู้บริหารของบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงาน และความสุขของพนักงาน จึงได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้มีการผ่อนคลาย อีกทั้งยังเพิ่มความสนิทสนมใกล้ชิดระหว่างพนักงานด้วยกันเอง และพนักงานกับผู้บริหาร