เราจะเห็นได้ว่าทรัพยากรของโลกน้อยลงเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ถ่านหิน ฯลฯ เพราะมนุษย์เรานำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในปัจจุบันนี้มีหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างหันมาให้ความสำคัญในการใช้พลังงาน จึงทำให้พลังงานทดแทนต่างๆได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น และเป็นพลังงานทางเลือกที่ดีของมนุษย์ เนื่องจากประโยชน์ของพลังงานทดแทน จึงทำให้หลายประเทศทั่วโลกพยายามศึกษาและค้นหาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และมีประสิทธิภาพดียิ่งกว่าพลังงานแบบเดิม เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของโลก รวมทั้งช่วยประหยัดพลังงาน ดังนั้นพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก จึงเป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จำกัด ทั้งยังหาได้จากธรรมชาติและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และลดมลพิษด้วย

เมื่อหันกลับมามองประเทศไทยของเรา ก็คงหนีไม่พ้นพลังงานใกล้ตัวหรือพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง เพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนและอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้เป็นประเทศที่มีศักยภาพที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ โดยหลักๆการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่นิยมกันก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 3 แบบหลักๆด้วยกัน คือ 1. Solar Rooftop หรือการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคานั่นเอง, 2. Solar Farm หรือการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนพื้นดิน 3. Solar Floating หรือการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนผืนน้ำ โดยการติดตั้งในแต่ละแบบ ก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป