ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เปิดโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายให้สื่อมวลชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ( ชลบุรี  ระยอง ฉะเชิงเทรา ) เยี่ยมชม  เพื่อความเข้าใจในกระบวนการผลิตและ มาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษของยุโรปแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผลดำเนินการในช่วง6 เดือนแรกของปี 2563 ผลิตไฟฟ้าได้กว่า 27 ล้านกิโลวัตต์ จ่ายไฟฟ้าให้กับ 6,735 ครัวเรือน ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบได้กว่า 44,724 ตัน

เมื่อวันที่30 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) นำคณะสื่อมวลชนจาก3 จังหวัดประกอบด้วยชลบุรี  ระยอง ฉะเชิงเทรา จำนวน 60 คน ภายใต้ “โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ(Waste Side Story)”ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เข้ายี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย ของบริษัทชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่

โดยนาย Neil Allen  General manager บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งให้การต้อนรับขยะ กล่าวบรรยายถึงโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ว่า เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษของยุโรป โดย เพิ่งเปิดดำเนินการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ามาเมื่อเดือนพ.ย. 2562 ที่ผ่านมา

ผลดำเนินการในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ที่ผ่านช่วงของวิกฤติโควิด-19 โรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายแห่งนี้ สามารถผลิตไฟฟ้าได้รวม 27,591,620 กิโลวัตต์ หรือผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 6,300 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง คิดเป็น 92% ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 8.63 เมกะวัตต์  โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปสู่ 6,735 ครัวเรือน ช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบได้ 44,724 ตัน และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้11,957 ตัน

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ใช้เงินลงทุน 1,790 ล้านบาท มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 6.9เมกะวัตต์  เป็นระยะเวลา 20 ปีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับการสนับสนุนอัตราค่าไฟฟ้าภายใต้ระบบ feed in tariff หรือ FiT ในอัตรา 6.78 บาทต่อหน่วยในช่วง 8ปีแรก จากนั้น อัตราค่าไฟฟ้าจะลดลงมาเหลือประมาณ 6 บาทต่อหน่วย

ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัทในสัดส่วนที่เท่าๆกัน
คือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป , บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC และ SUEZ  ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการทรัพยากร

ด้วยทุกขั้นตอนของการกำจัดขยะและผลิตไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐานยุโรปแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทำให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ส่งกลิ่นเหม็นจากขยะ และที่ผ่านมาไม่เคยเกิดปัญหาการคัดค้านหรือร้องเรียนจากชุมชุนแต่อย่างใด

ประโยชน์สำคัญหนึ่งของโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย (เศษผ้า เศษยาง เศษพลาสติก เศษไม้ ที่เหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม) แห่งนี้  คือการลดพื้นที่การนำไปกำจัดด้วยการฝังกลบ ได้ประมาณ 1แสนตันต่อปี   ถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย

 

 

ขอขอบคุณที่มาจาก: www.energynewscenter.com