Siam Yamato Steel เป็นการติดตั้งแบบ Rooftop และ Carpark

ติดตั้งเมื่อเดือน มิถุนายน 2562 ถึง สิงหาคม 2562

เป็นโครงการที่เราภาคภูมิใจเกี่ยวกับการออกแบบ เนื่องจากมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น ติดตั้งบนหลังคาเมลทัลชีท หลังคาพื้น Salp รวมถึงติดตั้งเป็น Carpark ซึ่งเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าไฟฟ้าของโรงงานได้